Romerike Shotokan karateklubb ønsker å være en bidragsyter i lokalsamfunnet.
Vi er en åpen og inkluderende klubb for alle.!
 
Klubben arbeider aktivt for barn og ungdom slik at alle får oppleve mestring, få økt selvtillit og utvikle
sosial kompetanse.
Hos oss skapes  det  vennskap blant barn/unge, forståelse og respekt.

Vi arrangerer aktivitetsleire i  alle skolens ferier.
 
Ta kontakt med oss og hør hva vi kan gjøre  for deg !
 
 
Kontakt:
 
Frank Jensen
Tel. 47 96 33 75