Klubben takker Sparebankstiftelsen 
for
støtte til innkjøp av treningsmatter og speil.

Sparebankstiftelsen bidrar til gode
opplevelser 
for barn og unge.

 
Takk.