Trening for jenter !
 

Fokus på mestring, utvikling av selvfølelse,
karate og selvforsvar.
 
Beregnet   kun for jenter fra 10 år.
 
Treningstid onsdag  kl 17.30 til 18.30

Kvinnelig instruktør.
 
VELKOMMEN !