Vi kan tilby tilrettelagt karatetrening for barn/voksne med
funksjonsnedsettelse.

Ta kontakt om du har lyst til å lære karate !

Mail: post@romerikekarate.no
Tel: 47963375