ETTER SKOLETID

Vi vil starte opp med Etter Skoletid aktivitet fra kl 14-16 , mandag til torsdag.
Dette tilbudet er for barn mellom 6-12 år.
Aktivitetene vil være lek, bordspill, allidrett.
Vi serverer gratis frukt.

 

Vi tilbyr skoleklasser å komme til våre lokaler for gym/fysisk aktivitet !
tilbudet er for barn/unge opp til 16 år.

Vi vil arrangere transport fra nærliggende skoler.

Ta kontakt med oss om dette kan være aktuelt for din skole !