Klubben tilbyr turning for barn og unge
mellom 6 – 12 år
tirsdager
kl 17.15-18.15

Tilbudet er gratis for klubbens medlemmer.