Klubben vil tilby turning fra Januar 22 !
 
Mer informasjon blir lagt ut tidlig i Januar .
 
FØLG MED !