SOMMERFERIELEIR.

 

Klubben vil arrangere Sommerferieleir fra 19 til 23 juni.

Det vil bli forskjellige aktiviteter, spill, trening og sosialt samvær.

Tidspunkt fra 09.30 til 15.00

Varm lunch + frukt.

Tilbudet er for barn/unge mellom 8-15 år. Ta med vannflaske.

Vanlig gymtøy.

Sommerferieleiren er GRATIS !

Påmelding åpner 10 juni.

Påmelding sendes til: romerikekarate@outlook.com

Romerike Shotokan kk. Strømsveien 80, 2010 Strømmen

Kontaktperson : Frank Jensen, tel: 47963375

Sommerferieleiren er et samarbeid mellom klubben

Lillestrøm Kommune samt advokatfirmaet Mageli.

 

VELKOMMEN !