MEDLEMSBETINGELSER


Klubbens medlemskontingent er kr 3000,- / år, fordelt på kr 250,-/mnd.

Faktura for kontingent sendes ut for to mnd av gangen, seks ganger pr år.
Vi ønsker å beholde en lav kontingent, sammenlignbare klubber ligger på 3-400,- / mnd.

Klubben oppfordrer  alle medlemmer til å betale medlemsfaktura på forfall den 20de annenhver mnd.